Beschermd wonen: van hulpvraag tot plaatsing
28 augustus 2018 

Beschermd wonen: van hulpvraag tot plaatsing

Inhoudsopgave

 1. Mijn kind heeft een diagnose en nu?
 2. Hulpvraag voor de toekomst
 3. Een beschutte woonomgeving
 4. Hoe kies je voor de juiste zorg?
 5. Wet Langdurige Zorg
 6. Wet Maatschappelijke Opvang
 7. Zorg inkopen met een PGB budget
 8. Kleinschalig wonen
 9. Van beschikking tot plaatsing
 10. Vinger aan de pols
 11. Herbeoordelen
 12. Meer weten?

Je bent op zoek naar een plek voor beschermd of begeleid wonen voor jouw kind. Hij of zij heeft een verstandelijke beperking of een psychische hulpvraag. Dat is niet niets. Misschien weet je het pas sinds kort of is het al vroeg in de ontwikkeling zichtbaar geworden. Een beperking of diagnose heeft vaak invloed op het hele gezin. In sommige gevallen heb je al langere tijd met de hulpverlening te maken: er komt ondersteuning of begeleiding in huis of jouw kind gaat naar het speciaal onderwijs. Hoe dan ook, er komt veel op je af wanneer jouw kind een beperking of extra zorgvraag heeft. Maar gelukkig hoef je het niet allemaal alleen te doen.

Mijn kind heeft een diagnose en nu?

Wanneer je kind een diagnose heeft of net heeft gekregen, komt er veel op je af.  Het kunnen onzekere tijden zijn voor een ouder. Hoe zal mijn kind zich gaan ontwikkelen? Welke ondersteuning, zorg of begeleiding heeft hij of zij nodig om zich zo optimaal mogelijk te redden zijn of haar leven. Naast dat je als ouder zelf veel moet zorgen en regelen, doet het natuurlijk ook een beroep op je eigen emoties: als ouder wil je immers dat je kind niets tekort komt en net zo gelukkig wordt als alle anderen kinderen. Maar is dat wel mogelijk met de beperking of diagnose en wat is daar voor nodig?

Hulpvraag voor de toekomst

Tijdens het opgroeien krijg je vaak ondersteuning van verschillende organisaties. Het consultatiebureau kijkt al vroeg mee naar de ontwikkeling, de huisarts is op de hoogte en de school kijkt met je mee op welk niveau jouw kind zich kan ontwikkelen. Als er voor onderwijs extra hulp nodig is, wordt dat georganiseerd en vanuit school bekostigd. In sommige gevallen gaat je kind naar speciaal onderwijs waar er extra aandacht gegeven kan worden aan de ondersteunings- of zorgvraag om het maximale uit de ontwikkeling te halen. Thuis kan je ook begeleiding of ondersteuning krijgen. Professionele hulpverleners kunnen meekijken wat jouw kind nodig heeft om zich thuis prettig te voelen en mee te draaien in de structuur van de dag. Wanneer je kind in de puberteit komt, beginnen veel ouders zich meer en meer af te vragen hoe de toekomst eruit komt te zien. Immers, ‘normale’ kinderen gaan op kamers en op zichzelf wonen. Maar wat als dat niet vanzelfsprekend is? Wat als jouw kind altijd wat meer zorg en ondersteuning nodig zal hebben?

Een beschutte woonomgeving

Soms is het al duidelijk dat jouw kind zich niet (geheel) zelfstandig kan redden in de maatschappij. Veel ouders maken zich hier veel zorgen over: blijft mijn kind dan voor altijd thuis wonen? Hoe gaat het zich redden in de maatschappij? Natuurlijk kan het zijn dat je kind, ongeacht de leeftijd, welkom is om thuis te blijven wonen. Maar soms is dat door het werk, andere gezinsleden of simpelweg te zware belasting niet mogelijk. Of misschien wil jouw kind juist graag zijn of haar vleugels uitslaan zonder al te goed te beseffen wat dat zal betekenen voor de toekomst? Gelukkig zijn er verschillende organisaties die woonvormen bieden voor jongeren en (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking of psychische hulpvraag. Samen met de hulpverlening wordt gekeken welke vaardigheden nog kunnen worden ontwikkeld om zo zelfstandig mogelijk te gaan wonen in de toekomst. Er is een passend plekje voor iedereen.

beschermd wonen

Hoe kies je voor de juiste zorg?

Als ouder weet jij het beste wat jouw kind nodig heeft om zich goed te ontwikkelen. Je kent de mogelijkheden en beperkingen en werkt er al jaren hard aan om jouw kind zo gelukkig mogelijk te maken. Het kiezen voor een woonplek voor de toekomst is een enorme stap. Want hoe weet je nu welke woonvorm en organisatie het beste aansluit bij de wensen en behoeften van jouw kind? Gelukkig hoef je deze keuze niet alleen te maken en kun je je laten adviseren door professionals. Bij het regionale zorgkantoor of het wijkteam kijken ze graag met je mee om te beoordelen op welke plek jouw kind het beste tot zijn ontwikkeling kan komen.

Wet Langdurige Zorg

Wonen met begeleiding, zorg en/of ondersteuning gaat via een beschikking of indicatiebesluit. Er zijn verschillende vormen van beschikkingen mogelijk. Wanneer jouw kind de hele dag zorg en/of toezicht nodig heeft, kan de zorg gefinancierd worden vanuit de Wet Langdurige Zorg. Het gaat dan over een woonvorm binnen een instelling. Jouw kind komt dus in aanmerking voor zorg vanuit de WLZ als hij of zij blijvend is aangewezen op zorg. Dit is vaak het geval wanneer je te maken hebt met een lichte tot ernstige verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Ook in het geval van ernstige psychiatrische problematiek kan er sprake zijn van een indicatiebesluit.

Een indicatiebesluit voor de WLZ wordt afgegeven door het CIZ. Om een indicatiebesluit te krijgen, doe je een aanvraag bij het CIZ. Dit kan per post of digitaal waarbij je de medische gegevens over de diagnose van je kind meestuurt. Binnen zes weken neemt het CIZ een besluit. Indien nodig nemen zij in die tijd nog contact met je op om extra informatie op te vragen. Wanneer het besluit is genomen, wordt dit aan jou toegelicht, mondeling of per brief.

Met dit indicatiebesluit kun je een aanmelding doen bij een zorginstantie. Het zorgkantoor van de regio waar je woont, kijkt graag met je mee welke opties en mogelijkheden er zijn en ondersteunt om de juiste woonvorm en organisatie te vinden die past bij de wensen en behoeften van jouw kind.

Voor zorg vanuit de WLZ geldt een eigen bijdrage die wordt berekend en geïncasseerd door het CAK.

Wet Maatschappelijke Opvang

Ook via de Wet Maatschappelijke Opvang (WMO) kan worden geregeld dat jouw kind ondersteuning krijgt bij het zelfstandig wonen in de toekomst. De WMO zorgt bijvoorbeeld dat je begeleiding krijgt op psychosociaal gebied, dat je hulpmiddelen krijgt zoals een traplift of dat er hulp komt voor in de huishouding.

Wanneer je een beschikking voor zorg, begeleiding of ondersteuning wilt via het WMO kun je een aanvraag indienen bij het WMO-loket van de gemeente; zij maken samen met jou een inschatting welke ondersteuning er nodig is. Ook hebben zij veel zicht op de sociale kaart, kunnen je meer vertellen over welke organisaties allemaal aansluiten bij de zorgvraag van jouw kind en een zorgcontract met de gemeente hebben afgesloten. In veel gemeentes zijn deze taken uitbesteed aan het (sociale) wijkteam of het CJG.

Bij de WMO betaal je een eigen bijdrage die wordt bepaald door de hoogte van je inkomen. Wanneer je een minimum inkomen hebt zoals een bijstandsuitkering, kun je deze eigen bijdrage vaak via de gemeente terugvragen middels een aanvraag bijzondere bijstand.

Zorg inkopen met een PGB-budget

Met het indicatiebesluit of de gemeentelijke beschikking kun je ook zorg inkopen via een PGB-budget. Het PGB-budget is het budget wat de gemeente beschikbaar stelt nadat de hulpvraag is onderzocht en beoordeeld. Het PGB-budget is gebaseerd op het uurtarief dat de gemeente beschikbaar stelt voor de door jouw gevraagde zorg maal het aantal uren dat je de zorg nodig hebt.

Het kan zijn dat jouw zorgaanbieder een ander tarief vraagt dan de gemeente betaalt. Dit kan als resultaat hebben dat jouw PGB-budget en de factuur van de zorgaanbieder niet overeenkomen. Maak hier vooraf altijd goede afspraken over. Een mogelijke oplossing is dat je zelf bijbetaalt of dat je minder zorg afneemt dan is afgesproken. Het is goed om te weten dat er altijd zorgaanbieders zijn die zich aanpassen aan de tarieven van de gemeente.

De hoogte van je PGB-budget wordt door de gemeente of het zorgkantoor bepaald. Dit wordt een beschikking genoemd. Met deze beschikking kun je de zorgovereenkomst invullen en indienen bij de SVB. Het voordeel van een PGB-budget is dat je dus niet afhankelijk bent van zorgaanbieders die een contract hebben met de gemeente maar je zelf de keuzevrijheid hebt wie de juiste zorg voor jouw kind kan bieden.

beschermd wonen

Beschermd en begeleid wonen

Wanneer samen met jou en een professional de hulpvraag voor jouw kind in kaart is gebracht, wordt er gekeken wat voor woonvorm het meest passend is bij de wensen en behoeften. Misschien is de beperking in dermate ernstig dat nu al in te schatten is dat er sprake is van een langdurige zorgvraag. Het kan ook zijn dat er gekeken wordt naar een beschermde woonvorm om tot (meer) zelfstandigheid te komen in de toekomst.

In de hulpverlening wordt onderscheid gemaakt tussen begeleid wonen en beschermd wonen. Bij beschermd wonen heb je continu toezicht en ondersteuning nodig. Beschermd wonen betekent dat er 24/7 iemand aanwezig moet zijn om jou te ondersteunen indien nodig. Dit kan zijn vanwege een verstandelijke beperking, maar kan ook te maken hebben met psychische gezondheid en/of veiligheid. Wanneer je in een beschermde woonvorm woont, betaal je geen huur maar wel een eigen bijdrage voor de zorgkosten afhankelijk van je inkomen.

Begeleid wonen is wonen met begeleiding. Het kan zijn dat de begeleiding op afroep beschikbaar is, maar ze zijn niet 24/7 in de buurt. Bij begeleid wonen heb je zelf een woning/kamer of betaal je huur aan de zorgaanbieder en maak je afspraken over de frequente, duur en zwaarte van de begeleiding. Op die manier kan jouw kind oefenen met zelfstandig wonen maar is er toch altijd een vangnet, mocht het nodig zijn.

Kleinschalig wonen

Er zijn veel grote zorginstellingen waar je beschermd kan wonen. Dit zijn vaak de bekende zorginstanties in de omgeving waar je woont, die een groot zorgaanbod hebben. Ze bieden dagbesteding, behandeling, ambulante begeleiding maar hebben ook woonvormen beschikbaar. Wat we echter steeds vaker zien, is dat er gekozen wordt voor kleinschalig wonen. Een kleinschalige woonvorm is meer gericht op het creëren van een huiselijke sfeer en heeft een beperkt aantal bewoners. Een kleinschalig wooninitiatief onderscheidt zich van andere wooninitiatieven en zorginstellingen door de hoeveelheid persoonlijke aandacht die er gegeven kan worden door beperkte omvang van het wooninitiatief.  Bewoners krijgen veel één op één aandacht en er is veel ruimte voor de wensen en behoeften van de bewoner en zijn/haar familie. Tevens is een kleinschalig wooninitiatief overzichtelijker voor de bewoner en vormt een beschermende omgeving met minimale prikkels.

beschermd wonen

Van beschikking tot plaatsing

Samen met het zorgkantoor of de gemeente heb je bekeken welke opties er zijn. Er ligt een indicatiebesluit of beschikking en in de meeste gevallen weet je op dit moment bij welke zorgaanbieder je jouw kind het liefste wilt laten wonen. Je kunt je kind aanmelden bij de betreffende zorgaanbieder. In sommige gevallen kan de gemeente, het zorgkantoor of de zorgaanbieder zelf je daarbij ook ondersteunen. In de meeste gevallen start een aanmelding via de website van de zorgaanbieder.

Na de aanmelding vindt er een intake plaats, waarbij alle gegevens, de zorgvraag en wensen besproken worden. In de meeste gevallen mag je eerst een kijkje komen nemen samen met je kind om de sfeer te proeven. Sommige zorgaanbieders bieden ook de mogelijkheid om te komen logeren om te wennen of een proefperiode te verblijven. Wanneer je als ouder een prettig gevoel hebt, je kind past binnen de woonomgeving en de zorgaanbieder ook akkoord gaat, kan de zorgovereenkomst getekend worden.

Afhankelijk van de zorgaanbieder kan het zijn dat er een wachtlijst is, omdat er nog geen plaats beschikbaar is op dat moment. Bespreek dit goed met de zorgaanbieder en vraag ook altijd wat zij kunnen bieden in de wachtperiode aan begeleiding en ondersteuning. Veel zorgaanbieders kunnen al beginnen met het leveren van ondersteuning of begeleiding in afwachting van een woonplek. Dit is vaak ook een prettige manier voor je kind om toe te werken naar de volgende stap in het leven.

beschermd wonen

Vinger aan de pols

En als je kind dan eindelijk verhuisd is, is het als ouder natuurlijk erg belangrijk om zeker te weten dat je kind op de goede plek zit. Zorgaanbieders vinden het daarom dan ook erg belangrijk om, indien er toestemming is van het meerderjarig kind of de mentor, ouders te betrekken bij het zorgproces. Naast dat het contact met ouders een doel kan zijn voor de begeleiding op zich, wordt er vaak gevraagd aan ouders om aan te sluiten bij tussentijdse evaluaties en andere belangrijke besprekingen. Je blijft immers de ouder!

Herbeoordelen

De wet- en regelgeving is de afgelopen jaren flink veranderd. Daar waar voorheen beschikkingen werden afgegeven voor vele jaren, is er nu meer controle op dat gebied. De beschikkingen die worden afgegeven worden vaak voor een of twee jaar afgegeven zodat er met regelmaat een objectieve beoordeling komt of de zorg toereikend, passend en resultaatgericht is. Het is daarom belangrijk dat de zorgaanbieder samen met jou en jouw kind duidelijke doelen opstelt waar aan gewerkt worden tijdens het verblijf in de woonvorm. Met het resultaat van deze doelen kan aangetoond worden waar aan gewerkt is, waar nog ondersteuning, zorg of begeleiding nodig en op basis van deze informatie kan de beschikking al dan niet verlengd worden.

Meer weten?

Heb je na het lezen van deze blog nog vragen of wil je meer weten over een plaatsing binnen Thuys? Neem dan gerust contact met ons op via onze contactpagina. We staan je graag te woord!

beschermd wonen

Over de schrijver

Thuys | Beschermd Wonen met Intensieve Begeleiding

Reactie plaatsen