Kleinschalig wonen

Kleinschalige wonen betekent een woonvorm met een kleine personele bezetting een beperkt aantal cliënten helpt bij specifieke problematiek. Cliënten krijgen veel één op één aandacht en er is veel ruimte voor de wensen en behoeften van de bewoner en zijn/haar familie. Tevens is kleinschalig wonen overzichtelijker voor de cliënt en vormt een beschermende omgeving met minimale prikkels.

Een instelling waar je kleinschalig kan wonen voldoet aan de kwaliteitseisen van de jeugdwet/en of WMO en levert zorg welke wordt gefinancierd door de gemeente. De financiering kan op verschillende manieren worden geregeld.
Reactie plaatsen