Zorgzwaartepakket

Zorgzwaartepakket oftewel ZZP is een term uit de AWBZ die aangeeft hoeveel zorg je nodig hebt en welke zorg geïndiceerd is. Sinds 2015 is de AWBZ niet langer van kracht, maar spreken we van de WLZ en is de term zorgzwaartepakket vervangen door zorgprofiel.

Reactie plaatsen