Zoekt u direct een plek?

Wanneer u direct wilt aanmelden kunt hieronder klikken op de tekst direct aanmelden. Om het aanmeldingsproces te versnellen, vragen we u zo veel mogelijk gegevens van uw client aan te leveren. Denk hierbij aan: diagnostische onderzoeksverslagen, begeleidingsplan, begeleidingslijn, hulpverlenersgeschiedenis. Het geeft ons een beeld van de hulpvraag en hulpbehoefte.
Na ontvangst van het digitaal dossier nemen we binnen 2 werkdagen contact met u op, zodat we uw client uitgebreid kunnen bespreken en eventuele vragen kunnen beantwoorden.

Na deze eerste screening kunnen we een intakegesprek plannen. 

De intake vindt plaats in bijzijn van de client. We laten het pand zien, bespreken de werkwijze van Thuys en gaan dieper in op de zorgvraag. Na het intake gesprek wordt de client besproken in het team, en komt er binnen 4 werkdagen een besluit over de mogelijkheden van Thuys.

Hierna kunnen we wen dagen of logeermomenten bespreken met elkaar, zodat er een warme overgang plaats vind. 

Wonen bij Thuys wordt vanuit de WLZ of de WMO gefinancierd met Persoons Gebonden Budget. Er moet een indicatie zijn afgegeven voordat we over kunnen gaan tot plaatsing. Wij kunnen ondersteunen bij het aanvragen van een indicatie. Tevens dient de client te beschikken over voldoende middelen om de huur te kunnen bekostigen, dit kan middels een uitkering of werk.

Voordat we over kunnen gaan tot plaatsing van de client dienen we ‘de papierwinkel’ in orde te maken, dit houdt in dat er een zorgovereenkomst, zorgbeschrijving en huurovereenkomst getekent moet worden. Dit doen we voorafgaand aan de verhuisdatum, zodat de client in alle rust een nieuwe start kan maken.

We spreken gezamelijk de verhuisdatum af, deze dag hanteren we als in-zorg-dag, de client komt dan officieel wonen bij Thuys

Zorg op maat

Zowel de woonbegeleiding als de dagactiviteiten worden afgestemd op de individuele zorgvraag

Vast aanspreekpunt

Als belangenbehartiger heb je met de inwonende zorgouders altijd een vast aanspreekpunt

Volledige zorg

Onze bewoners leren hun verleden te verwerken en zich te ontwikkelen voor de toekomst

WOONBEGELEIDING
DAGBESTEDING
BEGELEIDING THUIS

TRAINING & COACHING

PGB vanuit WLZ 

Wanneer de verstandelijke beperking op de voorgrond staat, dient er een indicatie aangevraagd te worden bij het CIZ, zij kunnen een beschikking afgeven en deze beschikking is gekoppeld aan of een PGB of ZIN (zorg in natura).

Thuys levert zorg op basis van PGB.

Uitbetaling van het PGB wordt gedaan door het SVB, nadat de zorgovereenkomst door het Zorgkantoor akkoord wordt bevonden.

Wanneer een psychische hulpvraag op de voorgrond staat, en er is een indicatie afgegeven door de WMO, dient er een PGB aangevraagd te worden vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Met het PGB kan bij Thuys,
 zorg op maat ingekocht worden.
Uitbetaling van het PGB wordt gedaan door het SVB, nadat de zorgovereenkomst door de Gemeente akkoord wordt bevonden.

We kiezen er op dit moment bewust voor om niet iedereen te helpen, zodat we ons verder kunnen specialiseren in het helpen van een specifieke doelgroep met een specifieke problematiek. Dit betekend dat we een aantal uitsluitingscriteria en contra indicaties hebben.

Mensen met ernstige somatische/lichamelijke beperking

Mensen met een ernstige verslavingsproblematiek

Mensen met een ernstige agressie problematiek

Mensen met een IQ lager dan 50

Mensen met een problematiek in het schizoïde spectrum

Mensen die ernstig psychotisch zijn

Tussen wal en schip


Het gaat ons aan het hart, dat er mensen zijn, die tussen wal en schip vallen, omdat zij niet meer thuis of zelfstandig kunnen wonen, maar ook niet door de reguliere hulpverlening geholpen kunnen worden. Voor deze doelgroep willen wij een veilige
thuis haven bieden, waar zij beschermd kunnen wonen
en kunnen werken aan zichzelf.
Met eventueel, aanvullend, externe behandeling.


Wie aandacht krijgt groeit


In grote groepen en met veel wisselende begeleiding, zien we dat veel mensen niet de basis van vertrouwen en een gevoel van veiligheid kunnen opbouwen om aan zichzelf te kunnen werken.

Dankzij de kleinschaligheid van Thuys, het team van vaste gezichten en de inwonende zorgouders, krijgt een bewoner niet alleen een stabiele basis van liefde en vertrouwen, maar ontstaat er ook een goed beeld van de zorg en behoefte,
die een bewoner écht nodig heeft.

Welk IQ heeft uw cliënt?

Welke diagnose is er bekend?

Is er sprake van een behandeling? Of zijn er behandelingen geweest? En hebben deze wel of niet aangeslagen?

Is uw cliënt momenteel afgesteld op medicatie?