Waarom we doen wat we doen?

"Omdat iedereen een Thuys verdient"

Onze Visie

(Waarom we doen wat we doen?)

Jonge mensen (met een licht verstandelijke beperking en/of psychische hulpvraag)

een waardig bestaan te zien hebben in de samenleving en, op een voor hun zinvolle manier, zien deelnemen aan de maatschappij.

Onze Missie

(Wat het is dat we doen?)

Kleinschalige, persoonlijke en professionele zorg en begeleiding, organiseren, rondom de behoeften en doelen van onze bewoners. cliënten en deelnemers.

Onze Strategie

(Hoe we doen wat we doen?)

Zorgen voor een stabiele leefomgeving en het aanbieden van persoonlijke begeleiding, liefde en aandacht.

En door middel van trainingen en coaching werken aan het ontwikkelen van (nieuwe) vaardigheden en het ontplooien van nieuwe mogelijkheden.


Een meer persoonlijke vorm van zorg en begeleiden

"Door middel van een kleinschalige woonvorm,
kun je intensieve en persoonlijke zorg bieden.

De aanwezigheid van een vast team van vaste gezichten zorgt voor stabiliteit.
Hierdoor wordt er voorzien in een primaire behoefte van veiligheid en zekerheid,
waardoor er een draagvlak komt voor stabilisatie, herstel en groei.”

“Ivanildo en Marina geven onze dochter zorg op maat.
Ze zien in wat onze dochter nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen en handelen daar naar.
Ook zorgen ze ervoor dat wij als ouders goed betrokken blijven. Het was voor ons een moeilijk proces om de zorg van onze dochter uit handen te geven, maar we weten dat ze in goede handen is bij Thuys”

Esther en Martin Twilt

Ons Team

Marina Falkenstein

Marina

Ivanildo

Immy

Lieke

Evelien

Joyce

Jans

Liesje

Een kleinschalig team van vaste gezichten geeft duidelijkheid en rust

Onze 4 Trajecten Voor Woonbegeleiding

Kortdurend

In geval van bijvoorbeeld een crisis situatie, waarbij de bewoner tijdelijk zorg en begeleiding nodig heeft.

Langdurend

In geval van een doelgerichte zorg en begeleiding, waarbij de bewoner mogelijk zelfstandig zou kunnen wonen.

Permanent

Voor wanneer een beschermde woonvorm, met intensieve begeleiding nodig is, omdat de bewoner niet zelfstandig kan wonen.

Logeren

Voor wanneer iemand wilt kennismaken met beschermd wonen met intensieve begeleiding, maar nog niet de stap durft te nemen.

Ik heb op groepen gewoond, waar ik niet altijd mezelf heb kunnen zijn,
hier kan ik gewoon met mn knuffel op de bank liggen, zonder dat iemand mij raar aan kijkt.

S. Twilt

De 4 Pijlers Van Onze Dagactiviteiten

Inspanning

Heerlijke wandelingen maken in het bos en langs het water, met onze hond Miss Muffin

Ontspanning

Lekker genieten van het mooie weer en ontspannen met een lekker kopje thee of koffie

Creatie

Leuke, praktische en creatieve producten maken voor de verkoop of om weg te geven

Educatie

Op een leuke en creatieve manier nieuwe vaardigheden leren en nieuwe kennis op doen

Tijdens dagbesteding ben ik graag buiten bezig met Muffin. Ik vind het leuk om in de moestuin te werken en de tuin netjes bij te houden.

E. van der Sanden

De 3 Gebieden van Training & Coaching

Zelfstandigheid

Vaardigheden leren en ontwikkelen, die helpen zelfstandig te leven en uit te kijken naar de toekomst.

Emotie Regulatie

Emoties herkennen en verwoorden, soms is dat makkelijker gezegd,
dan gedaan :)

Zelfvertrouwen

Leren dat je er mag zijn, omdat je er bent. En omdat je er bent, mag je er zijn en gehoord worden.

Ik vind het erg leuk om armbandjes te maken, kaarten te maken en te schilderen. 

W. Bruens

Onze Organisatie

Onze organisatie wordt gevormd door een kleinschalig team van inwonende zorgouders, woonbegeleiders en activiteitenbegeleiders. We houden van korte lijnen, zodat iedereen zo goed mogelijk op de hoogte is van belangrijke en actuele zaken rondom een bewoner. Onze organisatie is erop gericht om kwalitatief hoge zorg te leveren en de continuïteit van zorg te waarborgen.

Onze Kernwaarden

Onze kernwaarden liggen diep geworteld in onze overtuiging dat elke persoon potentie heeft en dat elke persoon van toegevoegde waarde is, ondanks een zichtbare of onzichtbare beperking.

Wij benaderen onze bewoners niet vanuit hun onmogelijkheden, maar juist vanuit hun mogelijkheden en helpen hen zelf ook in te zien wat hun mogelijkheden zijn en hoe ze zich daar verder in kunnen ontwikkelen.

Elke persoon is kostbaar

Elke persoon is waardevol

Elke persoon is bijzonder

Elke persoon mag er zijn

Elke persoon hoort erbij

Elke persoon heeft recht op een waardig bestaan

Onze Samenwerkingen

We werken samen met een aantal organisaties om te zorgen dat onze bewoners in alle gebieden en fasen van hun leven, 

de zorg kunnen krijgen, die zij nodig hebben. Op deze manier kunnen wij een totaal pakket van zorg aanbieden, Thuys vormt hierbij een stabiele woonomgeving, van waaruit een bewoner, zowel intern als extern gespecialiseerde zorg kan krijgen.

WMO/Gemeente Breda

Zodra de gemeente te maken krijgt met cliënten, die tussen wal en schip terecht komen, omdat zij niet meer thuis kunnen wonen
en niet meer door de reguliere zorg geholpen kunnen worden,
kunnen wij deze cliënten meestal een plek bieden,
waar ze beschermd kunnen wonen met intensieve begeleiding.

MEE West-Brabant

Zodra er aanmeldingen zijn van mensen, die hulp nodig hebben, maar niet goed weten hoe en welke hulp ze kunnen krijgen, is MEE een belangrijke samenwerkingspartner voor ons. MEE kan deze mensen namelijk de goede richting op helpen, zodat ze de hulp kunnen vinden, die ze nodig hebben.

Praktijk Filius

Het komt weleens voor dat er mensen bij ons komen wonen, die het nodig hebben om een kortdurende behandeling te krijgen of (opnieuw) gediagnostiseerd moeten worden. Praktijk Filius is een psychologen praktijk gespecialiseerd in mensen met een verstandelijke beperking, die de behandelingen en diagnostiek van onze bewoners op zich neemt. 

GGZ

Wanneer mensen met een psychische hulpvraag bij ons komen wonen, kunnen wij hen een stabiele woonomgeving bieden, van waaruit ze aanvullend een langdurige behandeling kunnen krijgen. GGZ Breburg is hiervoor de specialist, waar onze bewoners door geholpen kunnen worden.

Idris

De meeste van onze bewoners gebruiken medicatie, wat hen ondersteunt om met hun psychische problematiek te kunnen leven. Een psychiater ziet er op toe dat de medicatie goed afgesteld wordt en indien nodig wordt bijgesteld. Idris heeft hiervoor de expertise in huis, waar onze bewoners gebruik van kunnen maken.

Boeijend Huys

We realiseren ons, dat sommige mensen zorg en begeleiding nodig zullen hebben voor de rest van hun leven. En soms komt het voor dat er al wat oudere mensen bij ons komen wonen, met een sociaal-emotioneel jongere leeftijd. Boeijend Huys is onze samenwerkingspartner voor de ouderenzorg. Op deze manier kunnen wij onze bewoners, die op leeftijd komen, de mogelijkheid bieden om in een kleinschalige woonvorm, kwalitatief goede zorg en begeleiding te blijven krijgen.

Onze primaire keten van zorg

Huisartsenpraktijk Wulms Eltink

De huisarts is een belangrijk spil in het web van zorg rondom onze bewoners. Niet alleen krijgen onze bewoners hier de prikpil of hun depot, maar onze huisarts is ook het eerste aanspreekpunt, wanneer onze bewoners lichamelijk klachten hebben. Van hieruit kunnen de verwijzingen plaatsvinden naar de gerichtere en specialistischere zorg en hulpverlening.

Apotheek Nassau

De medewerkers van onze apotheek beantwoorden met veel plezier onze vragen rondom de medicatie van onze bewoners. Zij zorgen ervoor dat onze bewoners altijd de juiste medicatie toegediend krijgen, zoals dit door de psychiater wordt voorgeschreven.

Cesar Oefen- en Bewegingstherapie

Lichamelijke en emotionele trauma kan lichamelijke problemen veroorzaken. Maar ook als de motoriek van mensen minder goed ontwikkeld is of bij het onbewust aannemen van een verkeerde houding en het verkeerd uitvoeren van bepaalde bewegingen. Daarom is het fijn dat onze bewoners bij Yvonne Dirks terecht kunnen, die heel kundig is in haar vak en ons en onze bewoners meerdere maien heeft geholpen van onze lichaamsklachten af te komen of deze te verminderen.

Corpus Fysio en Manuele Therapie

Een ongelukje zit in een kleine hoek.
Er kan zomaar iets gebeuren, waardoor een bewoner minder mobiel raakt.
Onze fysio heeft een hele fijne en praktische benadering om lichaamsklachten te verhelpen of te verminderen. 

Rondom Podotherapeuten

Een stevige basis is het belangrijkste fundament in het leven van onze bewoners. Niet alleen als woonomgeving, maar ook lichamelijk. Als het fundament niet goed is, kan het hele huis in elkaar storten. Soms heeft een bewoner het nodig om voetzolen te moeten dragen om letterlijk steviger en sterker in zijn/haar schoenen te staan. 

Tandartsenpraktijk Jansen

We kunnen het belang van een gezonde mondhygiëne niet onderschatten. Maar het is niet altijd een even prettige ervaring om naar de tandarts te moeten. We kiezen er bewust voor samen te werken met een tandarts, met een vriendelijke en zorgvuldige benadering, zodat bewoners met een vrees voor de tandarts ook kunnen genieten van een gezonde mondhygiëne.

Kwalitatief Goede Zorg En Begeleiding

We streven er naar om de zorg en begeleiding voortdurend af te stemmen op de hulpvraag en behoeften van elke bewoner.
Dit vraagt om een intensieve en persoonlijke vorm van begeleiding.