Zorg en begeleiding afgestemd op jouw persoonlijk situatie

Jij bent uniek! Daarom kijken we naar wat jij nodig hebt en wat voor jou belangrijk is!

Persoonlijke Zorg
Zorg op maat
Zorg die je nodig hebt

Wat cliënten zeggen over onze zorg en begeleiding

Ik wordt geholpen als ik ergens mee zit of ergens last van heb. En als het niet lekker gaat is er altijd tijd voor een praatje.

E. van der Sanden 

Er is hier ruimte om jezelf te zijn, ook al ben ik dat nog aan het leren. En er wordt hier gekeken naar wat ik nodig heb.

S. Twilt

 Ik wordt goed geholpen als ik ergens mee zit door een praatje te maken. Ook is er altijd een luisterend oor. 

W. Bruens

Wie bepalen onze kwaliteit van zorg?

De Cliënt

We bieden cliëntgerichte zorg, wat inhoudt dat de cliënt het doel van de begeleiding en zijn/haar groeitempo bepaald.

Het zorgaanbod wordt aangepast op de hulpvraag en zorgbehoefte. Naast de individuele gesprekken, de wekelijkse groepsgesprekken en de maandelijkse individuele doelengesprekken, is de client ook aanwezig tijdens het kerngesprek, waarin de groei, ontwikkeling en tevredenheid worden besproken.

Ouders/Vertegenwoordigers

Ouders en vertegenwoordigers hebben een groot aandeel in de kwaliteit van zorg. Door regelmatig contact te hebben met hun kind of cliënt kunnen zij toetsen of de zorg die we leveren nog steeds aansluit bij de behoefte en zorgvraag van hun kind of cliënt. Tijdens onze kerngesprekken bespreken we met ouders/vertegenwoordigers en de cliënt of de zorg en begeleiding nog steeds aansluit op de behoefte en zorgvraag van de cliënt. Deze kerngesprekken vinden 4 keer per jaar plaats.

De PGB (budget)houder

De budgethouder is verantwoordelijk voor de besteding van het budget. Zij zien er op toe dat het toegekend budget wordt besteedt aan de daarvoor afgesproken zorg en begeleiding. Tijdens onze evaluatiemomenten bespreken we met de budgethouder, of de zorg en begeleiding nog steeds aansluit bij het budget, wat daarvoor bestemd is.

De Gemeente en/of het Zorgkantoor

De Gemeente (WMO) of het Zorgkantoor (WLZ) bepalen of een cliënt zijn/haar PGB, aan onze zorg en begeleiding mag besteden. Dit doen zij door de vastgelegde afspraken tussen ons en de cliënt te beoordelen en goed te keuren. Deze afspraken worden vastgelegd in een budgetplan (WMO), zorgbeschrijving (WLZ) en de zorgovereenkomst.

De hulpverlener

We werken met gediplomeerd personeel, en we hechten veel waarde aan het opleiden en trainen van ons team.

Dit doen we door zowel interne als externe trainingen in samenwerking met CareFlex Opleiden.

We werken met een opleidingsplan voor onze teamleden, zodat we ons blijven ontwikkelen en we de kwaliteit van zorg blijven bieden, die onze cliënten verdienen.

Ouders/vertegenwoordigers en cliënten
hebben het voor het zeggen

Kerngesprekken

We organiseren minstens 4 keer per jaar kerngesprekken, met de ouders/vertegenwoordigers en de cliënt. Tijdens deze kerngesprekken bespreken we hoe ouders en de cliënt de zorg en begeleiding ervaren en wat zij daar eventueel anders in willen zien. Op deze manier kunnen we de zorg en begeleiding blijven afstemmen op de ontwikkeling van de cliënt en eventuele veranderingen van zorgvraag en behoeften, zowel van ouders/vertegenwoordigers als van de cliënt zelf

Jaarlijkse evaluatie

Één van de vier kerngesprekken is een jaarlijkse evaluatie. Door middel van een vragenlijst kunnen ouders/vertegenwoordigers en de cliënt aangeven in hoeverre ze tevreden zijn over de zorg, de begeleiding, het wonen en de dagactiviteiten. Tijdens deze evaluatie kijken we met elkaar ook naar het zorg(leef)plan. In het zorg(leef)plan kunnen we de ontwikkeling bijhouden van de cliënt in de 9 levensgebieden en daarbinnen doelen stellen voor het komend jaar.

Gediplomeerde medewerkers, die zich blijven ontwikkelen

Naast dat we altijd werken met gediplomeerde medewerkers, zorgen we ervoor dat onze medewerkers opgeleid blijven en getraind worden om kwalitatief goede zorg te kunnen blijven leveren. Niet alleen door het bijbrengen van kennis, maar vooral door onze medewerkers te helpen ontdekken wat hun kwaliteiten zijn en zich daar verder in helpen ontwikkelen.
In samenwerking met onze opleidingspartner CareFlex zorgen we ervoor dat onze medewerkers de juiste vaardigheden blijven ontwikkelen om de juiste zorg en begeleiding te geven,
die onze bewoners nodig hebben.

Individuele zorg en begeleiding

Doelengesprekken

Elke maand, hebben we met elke bewoner een doelengesprek. Tijdens dit gesprek kijken we een maand vooruit en geeft een bewoner aan, waar hij/zij aan wilt werken. Ook kijken we naar de doelen, die de voorgaande maand zijn gesteld en de voortgang daarvan. Op deze manier kunnen wij onze zorg en begeleiding blijven afstemmen op de behoeften van elke bewoner.

Individuele gesprekken

Aan de hand van de doelengesprekken, vinden er door de weeks, individuele gesprekken of activiteiten plaats met elke bewoner. Deze individuele momenten zijn bedoeld om elke bewoner te helpen, trainen en coachen in zijn/haar ontwikkeling. Dit kan zijn om nieuwe vaardigheden aan te leren of om oude patronen te doorbreken en los te komen van het verleden.

Vergroten van het woongenot

Elke week vinden er groepsgesprekken plaats. Deze gesprekken helpen onze bewoners om het woongenot te vergroten en om te zorgen dat de woonvoorziening blijft aansluiten op de woonwensen van onze bewoners.
Ook helpen de groepsgesprekken onze bewoners om met elkaar te leren leven en met elkaar te praten over dingen, waar ze het soms moeilijk mee kunnen hebben.

Neem een kijkje Thuys en meld je aan ;)