Er bestaan zoveel termen in de zorg dat je soms niet meer weet wat iets betekent. Bovendien verandert er nog altijd veel. Zie dat maar eens bij te houden! Hier vind je definities en betekenissen van woorden, die veel gebruikt worden binnen het sociaal domein van wonen, zorg en welzijn.

Artikelen in Definities en betekenissen

Kleinschalige Zorginstellingen
Kleinschalige zorginstellingen zijn zorginstellingen die met een kleine...
Zorgzwaartepakket
Zorgzwaartepakket oftewel ZZP is een term uit de AWBZ die aangeeft hoeveel zorg...
Kleinschalige Wooninitiatief PGB
Een kleinschalig wooninitiatief  PGB  is een woonomgeving waar slechts een...
Kleinschalige Zorg
Kleinschalige zorg is een term, die veelal wordt gebruikt in de ouderenzorg....
Ambulante zorg
Ambulante zorg is een vorm van individuele begeleiding en/of persoonlijke...
Toekenningsbeschikking
Een toekenningsbeschikking is het besluit van het zorgkantoor betreft uw  PGB...
Zelfredzaamheid stimuleren
Zelfredzaamheid stimuleren betekent dat de een persoon in dermate begeleid wordt...
Onder begeleiding wonen
Onder begeleiding wonen betekent dat je begeleiding krijgt bij het zelfstandig...
Indicatie beschermd wonen
Een indicatie beschermd wonen wordt afgegeven door het zorgkantoor of de...
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
In Nederland wordt DSM uitgelegd als een diagnostisch en statistisch handboek...
Begeleid zelfstandig wonen volwassenen
Begeleid zelfstandig wonen volwassenen is een vorm van begeleid wonen die zich...
Begeleid wonen verstandelijk gehandicapten
Begeleid wonen voor verstandelijk gehandicapten is een vorm van begeleid wonen...
Begeleid zelfstandig wonen jong volwassenen
Begeleid zelfstandig wonen voor jong volwassenen is een vorm van begeleid wonen...
Begeleid wonen jong volwassenen
Begeleid wonen voor jong volwassenen betekent dat je begeleiding krijgt bij het...
Beschermd wonen autisme
Beschermd wonen voor autisme is een woonvorm waar dag en nacht begeleiding en...
Woonvormen voor mensen met een verstandelijke beperking
Woonvormen voor mensen met een verstandelijke beperking richten zich op bewoners...
Wooninitiatief PGB
Een wooninitiatief PGB is een woonomgeving waar meerdere mensen samen wonen...
Sociaal domein
Het sociaal domein is een verzamelnaam voor alle gebieden waarin de gemeente...
Informele PGB
Wanneer je als ouder, partner of familielid boven gebruikelijke zorg moet...
Niet-gecontracteerde zorgaanbieder
Een niet-gecontracteerde zorgaanbieder is een zorgaanbieder die geen contract...
G-team
Een G-team is een team binnen een bepaalde sport wat is opgericht voor mensen...
Multidisciplinair
De term multidisciplinair wordt in de zorg vaak gebruikt in combinatie met team...
Kleinschalig wonen
Kleinschalige wonen betekent een woonvorm met een kleine personele bezetting een...
Beschermd wonen
Beschermd wonen is een woonvorm waar dag en nacht begeleiding en ondersteuning...
PGB-budget
Het PGB-budget is het budget wat de gemeente beschikbaar stelt nadat jouw...
WMO Loket
Het WMO loket is de plek van de gemeente waar je een aanvraag voor...
Sociotherapeut
Een sociotherapeut is een therapeut die op methodische wijze een therapeutische...
Voorliggende voorzieningen
Voorliggende voorzieningen zijn voorzieningen die in het leven zijn geroepen...
Symptoom
Een symptoom is een klacht of kenmerk van een ziekte of een aandoening. Een...
Zorgovereenkomst
Een zorgovereenkomst wordt opgesteld in opdracht van de SVB bank wanneer je een...
Co-morbiditeit
Co-morbiditeit betekent het voorkomen van twee of meerdere stoornissen tegelijk...
Ambulante zorg
Ambulante zorg betekent dat de zorg die geboden wordt thuis kan worden gegeven...
Wooninitiatief
Een wooninitiatief is een woonomgeving waar meerdere mensen met een beperking...
Ondertoezichtstelling
Een ondertoezichtstelling kan door de rechter worden uitgesproken wanneer er...
Zorgprofiel
Wanneer je recht hebt op zorg vanuit de WLZ, geeft het CIZ een indicatie af met...
11 Artikelen