Sociotherapeut

Een sociotherapeut is een therapeut die op methodische wijze een therapeutische leef-woonklimaat creëert met als doel de cliënt zo goed mogelijk te laten omgaan met zijn of haar beperking of ondersteunen bij het toewerken naar genezing. Belangrijke speerpunten daarbij zijn structuur, duidelijkheid en veiligheid. Om deze manier wordt de meest ideaal mogelijke omgeving gecreëerd voor het slagen van de (poli)klinische therapie. Als sociotherapeut ben je werkzaam in een 24-uurs setting en heb je een verpleegkundige of agogische achtergrond. Een sociotherapeut is vaak werkzaam binnen de (forensische) psychiatrie of in de gehandicaptenzorg, waar je samenwerkt in een multidisciplinair team met andere hulpverleners, artsen en behandelaren. Jij bent als de sociotherapeut vaak het eerste aanspreekpunt voor de cliënt.  

Als sociotherapeut observeer je cliënten, pleeg je interventies waar nodig maar zorg je ook voor evaluaties, rapportages en organiseer je intakes, stel je behandelplannen op en ben je verantwoordelijk voor verschillende onderdelen van de behandeling. Een sociotherapeut omvat de gehele begeleiding van de cliënt door de hele dag, niet enkel een therapiemoment. Je bent dus een belangrijk onderdeel in het leven van de cliënt.
Reactie plaatsen