Sociotherapeut

Een sociotherapeut is een therapeut die op methodische wijze een therapeutische leef-woonklimaat creëert met als doel de cliënt zo goed mogelijk te laten omgaan met zijn of haar beperking of ondersteunen bij het toewerken naar genezing. Een sociotherapeut is werkzaam in een 24-uurs setting en heeft een verpleegkundige of agogische achtergrond. Een sociotherapeut is vaak werkzaam in de psychiatrie of in de gehandicaptenzorg.
Reactie plaatsen