Bewindvoerder

Een bewindvoerder kan worden aangesteld als iemand om welke reden dan ook het beheer van zijn eigen vermogen niet kan uitvoeren. Een bewindvoerder wordt door de rechter aangesteld om de financiële belangen van de persoon in kwestie te behartigen. Er zijn verschillende vormen van bewindvoering te onderscheiden.

Een bewindvoerder kan worden aangesteld als beschermingsbewindvoerder. Een beschermingsbewindvoerder wordt aangesteld wanneer iemand door een verstandelijke of geestelijke aandoening niet in staat is om zijn eigen vermogen te beheren. Er kan sprake zijn van schulden of juist ter voorkoming van schulden. Het verschil tussen een curator en een bewindvoerder is dat een bewindvoerder enkel over de financiële belangen van de cliënt gaat. Een bewindvoerder mag geen beslissingen nemen over de persoonlijke situatie van de cliënt.

Als je onder bewind staat, betekent dat dat je financiën worden beheerd door de bewindvoerder. Jouw post en rekeningen gaan naar de bewindvoerder en die zorgt dat ze betaald worden. Er is sprake van een beheerrekening en een leefrekening. De beheerrekening is de rekening waar jouw inkomsten op binnenkomen en de rekening waar de bewindvoerder jouw rekeningen van betaald. De leefrekening is de rekening waartoe je zelf toegang hebt en waar wekelijks of maandelijks een bedrag op wordt gestort om je dagelijkse leven te bekostigen.

In tegenstelling tot een beschermingsbewindvoerder kan de rechter ook een WSNP-bewindvoerder aanstellen die de belangen van de schuldeisers behartigd.
Reactie plaatsen