Psychiater

Een psychiater is een arts die zich heeft gespecialiseerd in psychiatrie. Een psychiater heeft geneeskunde gestudeerd aan de universiteit. Een psychiater is, anders dan een psycholoog, bij wet gemachtigd om medicatie voor te schrijven, onderzoek te doen en diagnoses te stellen. Een psychiater is een medisch specialist.

Wanneer je een behandeling krijgt bij een instelling voor tweedelijns geestelijke gezondheidszorg krijg je soms te maken met een psychiater. Hij schrijft de behandeling voor en beslist over medicatiegebruik. Wanneer je therapie nodig hebt, is dit vaak niet bij een psychiater maar bij een psycholoog.

De psychiater werkt nauw samen met andere disciplines. Wanneer er zorgen zijn over de acute veiligheid van een cliënt door een psychiatrische stoornis, kan een psychiater een inschatting maken of er vrijheid beperkende maatregelen nodig zijn. Een rechter laat zich dan adviseren door een psychiater.  
Reactie plaatsen