Geestelijke Gezondheidszorg

Wanneer je last hebt van psychische klachten, kan je een beroep doen op de geestelijke gezondheidszorg. Er bestaan verschillende gradaties binnen de Geestelijke Gezondheidszorg.


Voor lichte psychische klachten (denk bijvoorbeeld aan slecht slapen of sombere gedachten) is de huisarts verantwoordelijk voor behandeling. In veel huisartsenpraktijken wordt deze taak opgepakt door de POH-GGZ (praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg) die is opgeleid om mensen te behandelen en begeleiden bij lichte psychische problematiek.


Wanneer de problematiek niet door de huisarts of POH-GGZ behandeld kan worden, kan de huisarts je doorverwijzen naar een zorgaanbieder voor Basis GGZ of gespecialiseerde GGZ.


Wanneer je met lichte of matige psychische klachten wordt doorverwezen naar de Basis GGZ, zijn dit vaak gesprekken bij een psycholoog of psychotherapeut. In veel gevallen wordt dit (deels) vergoed via je zorgverzekering maar je  moet wel rekening houden met het betalen van je eigen risico.


Bij zware psychische klachten word je verwezen naar gespecialiseerde GGZ. Dit wordt, op je eigen risico na, geheel gedekt door je zorgverzekering. Bij gespecialiseerde GGZ kom je in contact met klinisch psychologen, psychotherapeuten en psychiaters. De behandeling kan plaatsvinden in een psychiatrische instelling, een ziekenhuis of een zelfstandige instelling.

Reactie plaatsen