Raad voor de Kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming is een dienst van het ministerie van justitie. Wanneer er zorgen zijn over de ontwikkeling, veiligheid of welzijn van kinderen, kan de Raad voor de Kinderbescherming worden geconsulteerd. Wanneer ouders en/of jeugdigen niet meewerken aan hulpverlening ten behoeve van de veiligheid en ontwikkeling kan de Raad van de Kinderbescherming een onderzoek instellen naar de veiligheid.

Wanneer zij de thuissituatie onveilig achten voor (de ontwikkeling van) de jeugdigen kunnen zij de rechter verzoeken om een maatregel op te leggen. Dit kan een uitspraak tot ondertoezichtstelling zijn of in extreme gevallen een ontzegging van gezag. De rechter beslist ook over een gedwongen opname van een jeugdige.
Reactie plaatsen