Zorgkantoor

Een zorgkantoor voert een deel van de langdurige zorg uit. Het is een zelfstandig kantoor dat samenwerkt met de grootste zorgverzekering in de regio. Zij helpen alle cliënten in de regio om de juiste langdurige zorg te krijgen. Ze bieden hulp bij het regelen, informatie en advies. Ze helpen de stappen te doorlopen naar een zorgvorm die het paste past om vervolgens een indicatie bij het CIZ te kunnen aanvragen. Er zijn momenteel 31 zorgkantoren in Nederland.

Het zorgkantoor helpt de langdurige zorg te regelen met een indicatiebesluit met zorg-in-natura (ZIN).  Zij sluiten contracten af met zorgaanbieders waar je terecht kan wanneer je een indicatie hebt van het CIZ (centrum indicatiestelling zorg). Langdurige zorg die onder gemeenten of de zorgverzekeraars vallen, bijvoorbeeld jeugdzorg en wijkverpleging, voert het zorgkantoor niet uit.
Reactie plaatsen