Centrum Indicatiestelling Zorg

Wanneer je blijvend intensieve zorg nodig hebt, kom je misschien wel in aanmerking voor zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Wanneer je zorg vanuit de WIZ nodig hebt, heb je een indicatiebesluit nodig waarin staat welke zorg dat precies is. Om dit te krijgen, doet u een aanvraag bij het CIZ. Dit kan per post of digitaal waarbij u tevens uw medische gegevens over uw diagnose meestuurt. Binnen zes weken neemt het CIZ een besluit. Indien nodig nemen zij in die tijd nog contact met u op om extra informatie op te vragen. Wanneer het besluit is genomen, wordt dit u aan u toegelicht, mondeling of per brief.


Met uw indicatiebesluit kunt u zorg inkopen via PGB of via een zorgaanbieder die gecontracteerd is met de gemeente. Afhankelijk van uw eigen inkomen, betaalt u een eigen bijdrage via het CAK.     

Reactie plaatsen