Wet langdurige zorg

De Wet Langdurige Zorg is voor mensen die de hele dag zorg en/of toezicht nodig hebben. Zij wonen in een instelling of verzorgtehuis. Je kunt bijvoorbeeld denken aan mensen met dementie of een verstandelijke of ernstig lichamelijke beperking. Je komt dus in aanmerking voor zorg vanuit de WLZ als je blijvend bent aangewezen op zorg.


Op 1 januari 2015 heeft de Wet Langdurige Zorg de AWBZ  (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) vervangen. Om aanspraak te maken op de WLZ  heb je een indicatiebesluit van het CIZ nodig.


Voor zorg vanuit de WLZ geldt ook eigen bijdrage die wordt berekend en geïncasseerd door het CAK.

Reactie plaatsen