Wet Maatschappelijke Opvang

De WMO is een wet voor maatschappelijke ondersteuning en zorg. De WMO houdt in dat de gemeente er verantwoordelijk voor is dat de burger zo lang mogelijk zelfstandig thuis kan wonen.  Via de WMO kan worden geregeld dat je ondersteuning krijgt bij dit zelfstandig wonen. De WMO zorgt bijvoorbeeld dat je begeleiding krijgt op psychosociaal gebied, dat je hulpmiddelen krijgt zoals een traplift of dat er hulp komt voor in de huishouding.


Elke gemeente mag de WMO invullen zoals zij dit zelf willen. Het kan dus per gemeente verschillen welke mogelijkheden voor ondersteuning er zijn en hoe dit is ingericht. Wanneer je gebruik wil maken van de WMO kun je een aanvraag indienen bij het WMO-loket van de gemeente; zij maken met u een inschatting welke ondersteuning er nodig is en of er wellicht nog voorliggende voorzieningen zijn. In veel gemeentes zijn deze taken uitbesteed aan het (sociale) wijkteam of het CJG.


Bij de WMO betaal je een eigen bijdrage die wordt bepaald door de hoogte van je inkomen. Wanneer je een minimum inkomen hebt zoals een bijstandsuitkering, kun je deze eigen bijdrage vaak via de gemeente terugvragen middels een aanvraag bijzondere bijstand.

Reactie plaatsen