Participatiewet

Vanaf 1 januari 2015 hebben we in Nederland te maken met de Participatiewet. Deze wet vervangt de Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en de Wajong.  Het uitgangspunt van de participatiewet is dat elke burger zijn steentje bijdraagt aan de maatschappij.

De invoering van de participatiewet is vooral gericht op bezuinigingen maar heeft als bijkomend voordeel dat de maatschappelijke betrokkenheid wordt vergroot. Iedereen die een beroep doet op de participatiewet wordt begeleid naar passend werk, dit kan betaald zijn of vrijwilliger. Samen met elke burger wordt gekeken wat hij of zij kan doen om mee te doen in de maatschappij.

De bijstandsuitkering die de gemeente uitkeert is onderdeel van de participatiewet. Samen met een werkcoach van de gemeente wordt er gekeken waarom je geen werk hebt, of je kan werken en welke mogelijkheden er voor je zijn. In de periode dat je niet in staat bent om te werken of als je nog geen werk hebt gevonden, krijg je een bijstandsuitkering.  Deze wordt berekend op basis van jouw situatie en gezinssamenstelling.
Reactie plaatsen