Jeugdwet

Op 1 januari 2015 is de jeugdwet van kracht gegaan. Hij vervangt de wet op jeugdzorg. Met de jeugdwet is besloten dat de zorg voor jeugd in handen is gekomen van de gemeente waar de jeugdige woont. Dat betekent dat waar eerst een centraal orgaan (Bureau Jeugdzorg) de zorg regelde, dit overgegaan naar de gemeente en mag elke gemeente daar zijn eigen beleid en budget in bepalen. Deze overgang heeft voor veel onrust gezorgd en nog altijd komen alarmerende signalen over lange wachttijden binnen de jeugdzorg.

Onder de jeugdwet valt gespecialiseerde hulpverlening voor jongeren zoals behandeling, begeleiding, opnames en pleegzorg. Veel gemeentes hebben de taken rond de jeugdwet op hun beurt gedelegeerd naar de wijk- en sociale teams. In de wijkteams zitten medewerkers van Bureau Jeugdzorg, CJG en jeugdverpleegkundigen van de GGD die een inschatting kunnen maken van de benodigde hulpverlening. Zij kunnen jeugdigen en gezinnen verwijzen naar specialistische hulpverlening en de benodigde beschikking hiervoor afgeven.

Bureau Jeugdzorg is nog altijd een belangrijke speler in de Jeugdwet maar is nu enkel betrokken bij hulpverlening binnen een gedwongen kader. Een gedwongen kader (OTS of voogdijregeling) wordt door de rechter bepaald nadat de Raad voor Kinderbescherming onderzoek heeft gedaan.
Reactie plaatsen