Zorgverzekeringswet

De zorgverzekeringswet is in Nederland sinds 2006 van kracht en regelt de zorgverzekering. Het belangrijkste speerpunt uit de zorgverzekeringswet is dat elke burger in Nederland verplicht is een zorgverzekering te hebben. Mensen met een laag inkomen, krijgen een bijdrage in de vorm van zorgtoeslag. De zorgtoeslag wordt berekend en uitbetaald door de belastingdienst.

Een ander besluit binnen de zorgverzekeringswet is dat iedereen een bedrag voor eigen risico moet betalen aan de zorgkosten. Dit bedrag is bij wet minimaal 385 euro per jaar en kun je naar eigen gelang verhogen om je maandelijkse premiebedrag te verlagen. Voor burgers met een minimuminkomen is het vaak mogelijk om de zorgverzekering via een collectieve verzekering van de gemeente af te sluiten waarbij de kosten voor de eigen bijdrage komen te vervallen.
Reactie plaatsen