Bijzondere Bijstand

Bijzondere bijstand kun je aanvragen wanneer er bijzondere omstandigheden zijn die maken dat je noodzakelijke kosten hebt, die je niet zelf kan betalen.

Wanneer je een uitkering vanuit de participatiewet hebt, kun je bijzondere bijstand aanvragen voor bijvoorbeeld inrichtingskosten, een fiets, medische kosten of een eigen bijdrage. Maar als je geen gebruik maakt van de participatiewet kun je als burger ook een beroep doen op de bijzondere bijstand wanneer je te maken hebt met noodzakelijke kosten die je zelf niet kan betalen.  Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan verhuis- en inrichtingskosten wanneer je noodgedwongen moet verhuizen, advocaatkosten of medische kosten. Wanneer je geen gebruik maakt van de participatiewet moet je er rekening mee houden dat je volledig inzicht moet geven in jouw financiële situatie om te beoordelen of je recht hebt op bijzondere bijstand.
Reactie plaatsen