Voorliggende voorzieningen

Voorliggende voorzieningen zijn voorzieningen die in het leven zijn geroepen door instanties die voorrang hebben op meer kostbare oplossingen.

Bij voorliggende voorzieningen in de zorg wordt bijvoorbeeld bedoeld dat cliënten kunnen deelnemen aan wijkinitiatieven, gebruik kunnen maken van vrijwilligers of een groepsaanbod alvorens er betaalde zorg ingezet moet worden. Op het gebied van financiën kan met voorliggende voorzieningen bedoeld worden dat er een aanvraag gedaan kan worden voor bijzondere bijstand of een sociale regeling alvorens een ondersteuningsfonds aan te vragen.

Een voorliggende voorziening is dus in de meeste gevallen een (gratis vorm) van ondersteuning, een milde vorm van zorg of een ‘goedkopere’ oplossing die de voorkeur krijgt en hetzelfde resultaat beoogd.
Reactie plaatsen