Kleinschalige Wooninitiatief PGB

Een kleinschalig wooninitiatief PGB is een woonomgeving waar slechts een beperkt aantal mensen samen wonen met ten minste één gemeenschappelijke ruimte. Een kleinschalig wooninitiatief PGB onderscheidt zich van andere wooninitiatieven en zorginstellingen door de hoeveelheid persoonlijke aandacht die er gegeven kan worden door beperkte omvang van het wooninitiatief.  Bewoners krijgen veel één op één aandacht en er is veel ruimte voor de wensen en behoeften van de bewoner en zijn/haar familie. Tevens is een kleinschalig wooninitiatief overzichtelijker voor de bewoner en vormt een beschermende omgeving met minimale prikkels.
Reactie plaatsen