Wooninitiatief

Een wooninitiatief is een woonomgeving waar meerdere mensen met een beperking samen wonen met ten minste één gemeenschappelijke ruimte. Het aantal bewoners kan variëren van minimaal 3 tot maximaal 26 personen. Bewoners kunnen middels een ZZP-indicatie, die wordt afgegeven door het CIZ, persoonlijke verzorging en/of persoonlijke begeleiding krijgen op de volgende levensgebieden: wonen, financiën, geestelijke/lichamelijke gezondheid, dagbesteding en sociale relaties. Wanneer de zorg en begeleiding betaald wordt vanuit een PGB spreek je van een wooninitiatief PGB.

Een wooninitiatief kan zich in een woonwijk bevinden of gekoppeld zijn aan een zorginstelling. De woonruimtes liggen niet verder dan 100 meter uit elkaar. In een wooninitiatief is gekwalificeerd personeel werkzaam en voldoet aan de kwaliteitseisen van de jeugdwet of/en WMO.
Reactie plaatsen