Kleinschalige Zorg

Kleinschalige zorg is een term, die veelal wordt gebruikt in de ouderenzorg. Wanneer er gesproken wordt over kleinschalige zorg, is er vaak sprake van één of meerdere kleine woongroepen. Vooral bij cliënten met dementie is dit een vorm van zorg die aanspreekt. Maar ook bij andere problematiek kan gedacht worden aan de kracht van kleinschalige zorg, zoals bij verstandelijke beperking, psychiatrie of gedragsproblematiek. Kleinschalige zorg betekent dat een kleine personele bezetting een beperkt aantal cliënten helpt bij specifieke problematiek. Bij kleinschalige zorg wordt er vaak een actief beroep gedaan om naasten en familieleden van de cliënt.

Reactie plaatsen