Kleinschalige Zorginstellingen

Kleinschalige zorginstellingen zijn zorginstellingen die met een kleine personele bezetting een beperkt aantal cliënten helpt bij specifieke problematiek.  Een kleinschalige zorginstelling heeft gekwalificeerd personeel en kan zich richten op verschillende doelgroepen als verstandelijke beperking, psychiatrie, dementie of gedragsproblematiek.


Een kleinschalige zorginstelling voldoet aan de kwaliteitseisen van de jeugdwet/en of WMO en levert zorg welke wordt gefinancierd door de gemeente. De financiering kan op verschillende manieren worden geregeld.

Reactie plaatsen