Zelfredzaamheid stimuleren

Zelfredzaamheid stimuleren betekent dat de een persoon in dermate begeleid wordt dat hij in staat wordt zo zelfstandig mogelijk te leven. Met de komst van de participatiewet is het stimuleren van zelfstandigheid een belangrijk speerpunt in de zorg en hulpverlening.
Reactie plaatsen