Psycholoog

Een psycholoog is een deskundige in de psychologie. Zij hebben kennis op het gebied van het menselijk brein en gedrag. Een psycholoog heeft een universitaire opleiding gedaan en kan zich specialiseren op verschillende gebieden zoals jeugd of volwassenen. Een psycholoog kan verschillende vormen van therapie geven.

Een psycholoog kan binnen een praktijk werken, als zelfstandige of binnen een ziekenhuis of instelling. Bij dat laatste spreken we van een GZ-psycholoog waarvoor nog een aanvullende studie nodig is. Een GZ-psycholoog is een medisch specialist.

Een psycholoog werkt niet alleen met mensen met een psychische stoornis. Het is tegenwoordig heel gangbaar om de ondersteuning van een psycholoog in te schakelen met hulpvragen met betrekking tot bijvoorbeeld rouwverwerking, trauma of relatieproblematiek. In de meeste gevallen heb je een verwijzing van de huisarts nodig om de kosten voor een psycholoog (deels) vergoed te krijgen.
Reactie plaatsen