Mentor

Een mentor is een wettelijke vertegenwoordiger van een meerderjarig persoon die zelf niet bekwaam is de juiste keuzes te maken. Een mentor heeft zeggenschap omtrent keuzes betreffende verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Naast het maken van beslissingen heeft een mentor ook een adviserende rol en is het de taak van de mentor om de betreffende persoon zoveel mogelijk te betrekken bij te maken beslissingen.

In veel gevallen wordt een familielid tot mentor benoemd. Wanneer iedereen instemt met de aanvraag tot mentorschap kan de rechter dit bepalen zonder dat er een zitting plaatsvindt.
Reactie plaatsen