Wettelijke vertegenwoordiger

Een wettelijke vertegenwoordiger is iemand die door de rechter is aangewezen als vertegenwoordiger van een persoon die zelf niet wils- of handelsbekwaam is. Je kunt dan denken aan een bewindvoerder, curator of mentor.

Wanneer kinderen onder de 18 zijn, zijn de ouders de wettelijke vertegenwoordigers. Maar soms kan iemand die al volwassen is toch nog moeite hebben met het maken van juiste beslissingen of hier simpelweg niet toe in staat zijn. In zo’n geval wordt er een wettelijke vertegenwoordiger aangesteld. Dit kan een van de ouders zijn maar ook een ander familielid of een rechtspersoon.

Als volwassen persoon kun je zelf een mentor, curator of bewindvoerder aanvragen. Wanneer je niet in staat bent dit zelf aan te vragen, kan een familielid of rechtspersoon dit doen. Zij moeten dan uiteraard wel goed aantonen dat je zelf niet in staat bent de juiste keuzes en beslissingen te nemen.

In sommige uitzonderlijke gevallen wordt er voor een minderjarig kind een wettelijke vertegenwoordiger aangesteld, bijvoorbeeld wanneer ouders het niet met elkaar eens kunnen worden en niet langer in het belang van het kind denken. De rechter kan dan een bijzonder curator benoemen die namens de kinderen spreekt.
Reactie plaatsen