Curator

Een curator kan aangesteld worden om de belangen te behartigen van iemand die daar zelf niet goed toe in staat is. Wanneer iemand een psychiatrische aandoening of een verstandelijke beperking heeft, is het soms lastig om juiste keuzes te maken. Een curator wordt aangesteld om financiƫle belangen te behartigen maar ook voor andere (persoonlijke) belangrijke beslissingen wordt een curator aangesteld. Een curator is een wettelijke vertegenwoordiger van de persoon onder curatele.

Een curator wordt aangesteld wanneer er een verzoek hiertoe wordt ingediend bij de rechter. Dit kan gedaan worden door een bloedverwant, partner, voogd of het openbaar ministerie. Ook kan je zelf een verzoek indienen om onder curatele te worden gesteld. Er kan zelf een curator worden voorgesteld. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat de ouder van een meerderjarig gehandicapt kind de curator van zijn kind zal worden.
Reactie plaatsen