Niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Een niet-gecontracteerde zorgaanbieder is een zorgaanbieder die geen contract heeft gesloten met de gemeente. Sinds 2015 is elke gemeente zelf verantwoordelijk voor het inkopen van zorg. Dit gebeurt middels een aanbesteding. Niet alle zorgaanbieders kunnen gecontracteerd worden en niet alle zorgaanbieder wíllen gecontracteerd worden. Dat wil niet zeggen dat ze geen goede zorg kunnen leveren of ongeschikt zijn. Een contract brengt gewoonweg veel werk, voorwaarden en onderhandelingen met zich mee. Een zorgaanbieder heeft dan minder vrijheid. Veel zelfstandige en/of kleinschalige zorgaanbieders hebben geen contract, maar kunnen wel passende zorg en ondersteuning bieden op basis van PGB.
Reactie plaatsen