Symptoom

Een symptoom is een klacht of kenmerk van een ziekte of een aandoening. Een verzameling van symptomen kan voor een arts of behandelaar een reden zijn om een ziekte of aandoening vast te stellen. Symptomen kunnen echter ook los van elkaar voorkomen. Een herkenbaar voorbeeld is dat hoesten een symptoom is van verkoudheid, echt als je één keer hoest, wil dat nog niet zeggen dat je verkouden bent. Symptomen kunnen in verschillende gradaties tot uiting komen, dit verschilt per mens.

In de DSM-V worden een lijst van symptomen gebruikt door psychiaters om een geestelijke stoornis vast te stellen. Ook een huisarts kijkt naar symptomen wanneer iemand zich bij hem meldt.  
Reactie plaatsen