Wanneer je recht hebt op zorg vanuit de WLZ, geeft het CIZ een indicatie af met daarin een zorgprofiel. In het zorgprofiel staat omschreven wat voor zorg je nodig hebt, waarvoor en met welke intensiviteit.


Er zijn verschillende soorten zorgprofielen, afhankelijk van de soort beperking waar je zorg voor nodig hebt. Het soort beperking of ziektebeeld noemen ze de grondslag. Er worden zes verschillende grondslagen beschreven in de WLZ en binnen elke grondslag zijn verschillende zorgprofielen beschreven zodat voor iedereen zorg op maat mogelijk is.


De zes verschillende grondslagen zijn:
  • Een lichamelijke ziekte of beperking door ouderdom
  • Een verstandelijke beperking
  • Een lichamelijke beperking
  • Slechthorendheid/doofheid en spraakproblemen
  • Slechtziendheid/blindheid
  • Psychiatrische aandoening waarvoor langer dan 3 jaar opname en behandeling nodig is.