VG04

Zorgprofiel VG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging is vergelijkbaar met voorheen ZZP4. VG04 is voor cliënten met een zeer beperkte mate van zelfstandigheid. De cliënten hebben hulp, toezicht of sturing nodig op het gebied van ADL, sociale redzaamheid en cognitieve functies. Zij zijn matig mobiel en kunnen zich met hulp verplaatsen buitenshuis.

De begeleiding is gericht op het bieden van een veilige en vertrouwde leef- en werkwoonomgeving. Deelname aan het maatschappelijk leven is enkel met begeleiding mogelijk.
Reactie plaatsen