VG08

Zorgprofiel VG Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging is vergelijkbaar met voorheen ZZP8.  De cliënten functioneren niet zelfstandig en hebben continu begeleiding en hulp nodig vanwege de verstandelijke en/of lichamelijke handicap.  In geval van lichamelijke handicap is er verzorging en/of verpleging nodig. Er is overname noodzakelijk op alle levensgebieden zoals ADL, sociale redzaamheid en cognitieve functies. Cliënten zijn niet in staat om zelfstandig taken uit te voeren. Bij VG08 is er geen sprake of geringe sprake van psychiatrische - of gedragsproblematiek.

De begeleiding is gericht op stabilisatie of begeleiding bij geleidelijke achteruitgang.
Reactie plaatsen