VG07

Zorgprofiel VG (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering is vergelijkbaar met voorheen ZZP7. Cliënten zijn sterk gedragsgestoord en licht of ernstig verstandelijk gehandicapt. Zij zijn zeer beperkt of niet zelfstandig functionerend. Er is behoefte aan intensieve begeleiding vanwege een verstandelijke handicap gecombineerd met gedrags- en/of psychiatrische problematiek. De cliënten hebben permanent structuur, veiligheid en bescherming nodig.

Er is sprake van risicovol gedrag, probleemgedrag en cliënten zijn doorgaans zelf niet gemotiveerd voor behandeling. In verband met veiligheidsrisico’s moeten er doorgaans meerdere begeleiders tegelijkertijd aanwezig zijn binnen de woonvorm.

De begeleiding is veelal gericht op stabilisatie, waar mogelijk ontwikkeling. Veiligheid speelt een grote rol.
Reactie plaatsen