VG03

Zorgprofiel VG Wonen met begeleiding en verzorging is vergelijkbaar met voorheen ZZP3. VG03 is voor cliënten met een matige zelfstandigheid. Zij hebben behoefte aan een veilige en vertrouwde leef- en werkwoonomgeving. Zij hebben een beperkt tijdsbesef, ondersteuning nodig bij het onderhouden van sociale contacten, (lichte) aansturing bij ADL en aansturing bij het zelfstandig functioneren.  Doorgaans zijn deze cliënten wel mobiel en kunnen, binnen een vertrouwde omgeving, zich oriënteren.

De begeleiding is gericht op het zo mogelijk deelnemen aan het maatschappelijk leven.
Reactie plaatsen