VG05

Zorgprofiel VG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging is vergelijkbaar met voorheen ZZP5. De cliënten functioneren niet zelfstandig en hebben continu begeleiding nodig door hun verstandelijke handicap. Er is intensieve aansturing of overname nodig op het gebied van sociale redzaamheid, cognitieve functies en ADL. In veel gevallen is er sprake n van specifiek verpleegkundig handelen in verband met diverse aandoeningen. Ook kan er sprake zijn een lichte mate van gedragsproblematiek of psychiatrische problematiek.

De begeleiding is gericht op stabilisatie of het voorkomen van achteruitgang, en waar mogelijk op ontwikkeling.
Reactie plaatsen