VG06

Zorgprofiel VG Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering is vergelijkbaar met voorheen ZZP6. Deze cliënten functioneren sociaal zeer beperkt zelfstandig en zijn intensief begeleidingsbehoeftig, vanwege een verstandelijke handicap gecombineerd met gedragsproblematiek en/of psychiatrische problematiek. Ze hebben continu behoefte aan hulp, aansturing of overname vooral op het gebied van sociale redzaamheid.  Er is sprake van een voorspelbare daginvulling en vooraf opgelegde regels. Er zijn duidelijke veiligheidsafspraken. Cliënten binnen dit profiel zijn vaak wel redelijk zelfstandig op het gebied van mobiliteit en ook op het gebied van ALD behoeven zijn geen overname, dan wel lichte aansturing.

De begeleiding is vaak individueel en structuur biedend, gericht op het reguleren van de gedragsproblematiek en op veiligheid.
Reactie plaatsen