Sociaal domein

Het sociaal domein is een verzamelnaam voor alle gebieden waarin de gemeente beleid bepaalt sinds de invoering van de jeugdwet, WMO en participatiewet in 2015. Het sociaal domein omvat zorg, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding, inburgering en sociale activering.

Het sociale domein is het domein waar de hulpverlening plaatsvindt en omvat de levensgebieden waarop hulpverlening zich richt.
Reactie plaatsen