Wooninitiatief PGB

Een wooninitiatief PGB is een woonomgeving waar meerdere mensen samen wonen met ten minste één gemeenschappelijke ruimte. Bewoners kunnen middels een ZZP-indicatie of een PGB persoonlijke verzorging en/of persoonlijke begeleiding krijgen op de volgende levensgebieden: wonen, financiën, geestelijke/lichamelijke gezondheid, dagbesteding en sociale relaties.


Een wooninitiatief kan zich in een woonwijk bevinden of gekoppeld zijn aan een zorginstelling.  In een wooninitiatief is gekwalificeerd personeel werkzaam en voldoet aan de kwaliteitseisen van de jeugdwet of/en WMO.

Reactie plaatsen