Beschermd wonen

Beschermd wonen is een woonvorm waar dag en nacht begeleiding en ondersteuning wordt geboden aan bewoners met een handicap, geestelijke of verstandelijke beperking.  Wanneer je beschermd moet wonen, wil dat zeggen dat je 24 uur per dag begeleiding of ondersteuning nodig hebt om te participeren in de samenleving.

Een beschermde woonvorm is onderdeel van een zorginstelling of een (kleinschalig) wooninitiatief. De begeleiding die wordt geboden richt zich op alle levensgebieden.

Om in aanmerking te komen voor beschermd wonen moet je een aanvraag indienen bij het sociale wijkteam, CIZ of het WMO-loket. Zij zullen onderzoeken of je voldoet aan de voorwaarden voor een beschermde woonvorm.
Reactie plaatsen