Centrum Jeugd en Gezin

Het Centrum jeugd en gezin geeft informatie over opvoeding en gezondheid van kinderen. Je kunt bij ze terecht vanaf het moment dat je zwanger bent totdat je kinderen volwassen zijn (tot 23 jaar). Maar ook jongeren zelf of professionals uit bijvoorbeeld het onderwijs kunnen zich melden bij het CJG met vragen over uiteenlopende onderwerpen. Je kunt hierbij denken aan opvoeding, gedragsproblematiek, seksualiteit, school, scheidingen en middelengebruik.


De medewerkers van Centrum Jeugd en Gezin werken vaak nauw samen met de GGD, jeugdzorg en de politie. In veel gemeenten is het Centrum Jeugd en Gezin verantwoordelijk voor het toeleiden naar de juiste zorg en het afgeven van indicaties/beschikkingen voor specialistische zorg en begeleiding. De medewerkers van Centrum Jeugd en Gezin hebben een goed overzicht van de sociale kaart in de gemeente. Met de transitie van de Jeugdwet hebben sommige gemeenten gekozen voor een Sociaal Wijk Team waar de taken van het Centrum Jeugd en Gezin zijn ondergebracht.

Reactie plaatsen