Centraal Administratie Kantoor

Het CAK is een bestuursorgaan wat in Nederland verantwoordelijk is voor het berekenen van de eigen bijdrage in de zorg en welzijnssector. Als je bijvoorbeeld gebruikt maakt van een voorziening van de WMO, jeugdwet of WLZ ben je in Nederland verplicht om een eigen bijdrage te betalen. De hoogte van deze eigen bijdrage wordt berekend op basis van je inkomen en situatie. Als je alvorens zorg aan te vragen, een inschatting wilt hebben van de hoogte van jouw eigen bijdrage, kun je dit gemakkelijk berekenen op de site van het CAK
Gerard Auld
Door

Gerard Auld

op 28 Mar 2020

Hello, I was just on your website and filled out your "contact us" form. The contact page on your site sends you these messages via email which is the reason you are reading my message right now right? This is the holy grail with any kind of advertising, making people actually READ your ad and I did that just now with you! If you have something you would like to promote to thousands of websites via their contact forms in the US or to any country worldwide let me know, I can even focus on specific niches and my charges are super reasonable. Send a reply to: trinitybeumer@gmail.com

Sung Charleston
Door

Sung Charleston

op 27 Nov 2019

Need to find powerful advertising that isn't full of crap? Sorry to bug you on your contact form but actually that was the whole point. We can send your promotional copy to sites via their contact forms just like you're reading this ad right now. You can specify targets by keyword or just execute mass blasts to websites in any country you choose. So let's say you need to blast a message to all the real estate agents in the USA, we'll scrape websites for only those and post your promo to them. Providing you're advertising some kind of offer that's relevant to that niche then you'll receive an amazing response! Shoot an email to evie2535gre@gmail.com to find out more info and pricing

Reactie plaatsen