Kleinschalige zorg en 4 voordelen van een vast aanspreekpunt voor jong volwassenen met een beperking
02 augustus 2017 

Kleinschalige zorg en 4 voordelen van een vast aanspreekpunt voor jong volwassenen met een beperking

Kleinschalige zorg voor jong volwassenen met een beperking

Wie is er verantwoordelijk? Wie is er op de hoogte? Bij wie kun je als bewoner, ouder, vertegenwoordiger, verzorger of behandelaar terecht? Kleinschalige zorg initiatieven kiezen voor een vast aanspreekpunt. Dat brengt een aantal belangrijke voordelen met zich mee:

  1. Duidelijkheid voor de ouders

“Ik moest telkens opnieuw mijn verhaal doen, telkens weer aan een andere begeleider vertellen wat er aan de hand was.”

vertelt een bezorgde ouder over haar ervaring bij een zorginstelling met roulerende teams.

Veel zorginstellingen werken met een roulerend team. Daarmee is niet iedereen even goed op de hoogte van het wel en wee van die specifieke persoon. Op een gegeven moment liggen de puzzelstukjes overal. Met een vast aanspreekpunt ligt de informatie en leiding van de zorg centraler. Daarmee weten ouders en vertegenwoordigers beter waar ze aan toe zijn.

  1. Gemoedsrust van bewoners

“Duidelijkheid en structuur geeft voor elke persoon zekerheid en rust.”

– Zorgouder Ivanildo Falkenstein

In de reguliere zorg ontmoeten bewoners dagelijks 5/6 verschillende hulpverleners. Zij hebben allen het beste voor met de bewoner, maar ook allen een eigen aanpak en eigen omgangsvorm. Waardoor de bewoner elke dag opnieuw moet wennen aan een ander gezicht, met bijbehorende gebruikshandleiding.

Met een vast aanspreekpunt kan een bewoner makkelijker een vertrouwensband opbouwen, de wen periode is korter, en kan er sneller gewerkt worden aan groei en ontwikkeling.

  1. Herkennen problematiek

Elke bewoner heeft zijn eigen unieke zorgbehoefte. Soms gaat het om meerdere problemen tegelijk. Het is voor wisselende begeleiders moeilijk om het totaalplaatje te zien. Denk bijvoorbeeld aan een bewoner met zowel ADHD als chronische depressiviteit. Uit de praktijk blijkt dat zorgouders die intensief betrokken zijn bij de begeleiding van bewoners deze problematiek beter herkennen. Ze kunnen relevante informatie sneller doorspelen aan een behandelend arts of psychiater die de doseringen of medicatie daarop kan bijstellen.

  1. Minder personeelswisselingen

In een grote organisatie is er vaak een groot verloop van personeel. Dat heeft verschillende oorzaken, maar het grote gevolg daarvan is het grote aantal begeleiders waar bewoners en ouders mee te maken hebben.

Bij een kleinschalig wooninitiatief met vaste zorgouders, is het verloop aanzienlijk minder en minder ingrijpend.

Door kleinschalige zorg, ook daadwerkelijk kleinschalig te houden, kunnen we werken met een klein team van vaste gezichten.

Dat zorgt ervoor dat personeel een sterkere band met bewoners kunnen opbouwen en is de kans ook groter dat ze bij die betreffende zorginstelling willen blijven werken. Een grotere tevredenheid bij het personeel leidt tot meer gemoedsrust, en dit heeft een positieve uitwerking op de bewoners.

Mocht er een personeelswisseling zijn in het team, dan blijven de zorgouders nog steeds het vaste aanspreekpunt en het vaste gezicht van de locatie.

Thuys biedt een fijne en huiselijke kleinschalige woonomgeving voor jongvolwassenen met een beperking (zorgprofielen VG03, VG04, VG06 en VG07). De zorgouders Ivanildo en Marina fungeren als vast aanspreekpunt voor bewoners, ouders, vertegenwoordigers, personeel, en zorgprofessionals.

Over de schrijver

Thuys | Beschermd Wonen met Intensieve Begeleiding

Reactie plaatsen