Kleinschalige zorg en de rol van de zorgouders
27 juni 2018 

Kleinschalige zorg en de rol van de zorgouders

Kleinschalige zorg voor jongeren met een beperking

Wanneer u als ouder tegen de zorg van uw kind aanloopt, omdat de zorg te zwaar is geworden of omdat de zorgvraag van uw kind in de loop van de tijd is komen te veranderen, dan is het helemaal niet zo raar om op zoek te gaan naar een nieuw warm nest voor uw kind om te kunnen wonen.

Het kan voor ouders soms heel lastig zijn om iets te vinden wat goed voelt en het vertrouwen geeft om de zorg van uw kind aan over te dragen.

Daarom is het belangrijk om, voordat u op zoek gaat naar een woonvoorziening voor uw kind, voor uzelf een aantal criteria op te stellen, waar de woonvoorziening en de zorg op zijn minst aan moeten voldoen. Op deze manier kunt u voor uzelf heel overzichtelijk maken, aan welke eisen een woonvoorziening op zijn minst aan moet voldoen, zodat uw kind de zorg krijgt, die hij of zij nodig heeft.

In uw zoektocht zult u grotendeels te maken krijgen met grote zorginstellingen en kleinschalige zorginstellingen. De kleinschalige zorginstellingen zijn ook nog onder te verdelen in:

 • kleinschalige zorginstellingen met inwonende begeleiding/zorgouders
 • en kleinschalige zorginstellingen met roulerende teams.

Wanneer u een kleinschalige zorginstelling tegenkomt met inwonende begeleiding/zorgouders kan het misschien een raar idee zijn om uw kind toe te vertrouwen aan een ander echtpaar. Misschien lijkt het dan alsof uw kind er een paar ouders bij krijgt. En dat gevoel kunnen we heel goed begrijpen. Daarom leek het ons goed, wat meer duidelijkheid te geven over de rol van zorgouders binnen een kleinschalig wooninitiatief. Hopelijk helpt dit u in uw zoektocht naar een  fijne woonomgeving, waar uw kind de zorg kan krijgen, die hij of zij nodig heeft.

 

De rol van Zorgouders binnen een kleinschalig wooninitiatief

Laten we allereerst kijken naar wat de rol van een zorgouder NIET is!

De betekenis en rol van de zorgouder, is NIET die van een vervangende ouder. Zorgouders vervangen niet de bestaande ouders van een bewoner of cliënt. Zorgouders worden ook geen pleegouders. Bewoners noemen hun zorgouders geen vader of moeder of oom of tante en gelukkig ook geen opa of oma. Zij noemen hun zorgouders gewoon bij naam.

Wat is dan wel de rol en betekenis van de zorgouders? We zullen er een aantal hieronder op een rijtje zetten:

 • De zorgouders zorgen ervoor dat er een huiselijke omgeving gecreëerd wordt voor uw kind om in te wonen. En dat hij of zij binnen een warme en liefdevolle gezinssetting zorg kan krijgen.
 • De zorgouders zijn eindverantwoordelijk voor de zorg van uw kind en ontwikkelen samen met u en uw kind het zorgplan.
 • De zorgouders vormen daarmee het vaste aanspreekpunt (link naar artikel vast aanspreekpunt) voor u en uw kind. De zorgouders hebben het overzicht en zetten in samenspraak met u de lijnen uit.
 • Vier keer per jaar organiseren de zorgouders, zogenaamde kerngesprekken. Het eerste kerngesprek heeft als doel om tot een zorgplan te komen, waar u en uw kind achter kunnen staan. Het tweede en derde kerngesprek zijn bedoeld om met u en uw kind te kijken naar de voortgang en ontwikkeling van uw kind. Dit doen we op basis van de doelen in het zorgplan. En het vierde kerngesprek is bedoeld om het zorgplan te evalueren en eventueel te wijzigen of aan te vullen voor het komend jaar.
 • Eens in de 2 maanden organiseren de zorgouders een cliëntoverleg met het zorgteam. Het zorgteam bestaat uit woonbegeleiders, activiteitenbegeleiders, vrijwilligers en stagiaires. Het doel van het cliëntoverleg is ervoor te zorgen dat de zorg rondom uw kind centraal georganiseerd blijft en alle begeleiders, die uw kind begeleiden, zoveel mogelijk dezelfde begeleidingslijn aanhouden en dezelfde zorg verlenen.
 • Eens in de maand organiseren de zorgouders met uw kind een doelengesprek. Het doel van een doelengesprek is uw kind te helpen kijken, naar zijn of haar persoonlijke ontwikkeling. Bij sommige van onze bewoners helpt een doelen gesprek ook om voor een korte periode van een maand, bezig te zijn met specifieke doelen. Dit geeft het gevoel van overzicht, rust en controle over hun leven. Omdat ze maar een maand hoeven te overzien.
 • De zorgouders organiseren eens in de 2 jaar een woonwensen onderzoek met bewoners en hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers. Het doel van dit woonwensen onderzoek is om in kaart te brengen wat de woonwensen zijn van de bewoner, maar ook van de ouders voor hun kind, zodat er gekekeken kan worden of de woonomgeving aangepast of verbeterd dient te worden.
 • De zorgouders sturen het zorgteam aan en bewaken de kwaliteit van zorg, die door het zorgteam verleend wordt. POP gesprekken, opleiding en trainingen spelen een belangrijke rol bij het aanscherpen van de kwaliteit van zorg. Om professionele en liefdevolle zorg, binnen een huiselijke omgeving te creëren, worden kwaliteitsnormen en -processen van de Inspectie Gezondheidszorg (link naar http://igz.nl) nageleefd. Maar tegelijkertijd stimuleren we binnen het team een persoonlijke en liefdevolle benadering van zorg.
 • De zorgouders dragen zorg voor een gedegen rapportage en administratie van het zorgdossier van uw kind.
 • De zorgouders zijn het aanspreekpunt voor uw kind met de andere zorgprofessionals, zoals de huisarts, psychiater, GGZ, psycholoog, etc.

Zoals u ziet dragen de zorgouders zorg, voor de complete organisatie van de zorg rondom uw kind. Dit is een hoop werk en dit kunnen zij ook niet alleen. Als ouders of verzorgers van uw kind, blijft u een hele belangrijke rol spelen in de zorg van uw kind. U bent tenslotte degene die uw kind het beste kent.

Als zorgouders willen wij nauw met u samenwerken en hele korte lijnen houden, zodat we elkaar goed op de hoogte kunnen houden en snel kunnen inspelen op de zorgbehoeften van uw kind.

De beslissing voor ouders om op zoek te gaan naar een geschikte woonplek voor hun dochter, is een ontzettend moeilijke en moedige beslissing. De plek die gezocht wordt moet een warme en huiselijke plek zijn, geen vervanging van hun thuis maar juist een aanvulling erop, vandaar dat we ook voor de naam THUYS hebben gekozen, een plek zoals je eigen thuis, maar dan net even anders.

Dit is een artikel in de reeks van Thuys begeleid wonen. Thuys biedt een fijne en huiselijke kleinschalige woonomgeving voor jongvolwassenen met een beperking (zorgprofielen VG03, VG04, VG05, VG06 en VG07). De zorgouders Ivanildo en Marina fungeren als vast aanspreekpunt voor bewoners, ouders, vertegenwoordigers, personeel, en zorgprofessionals. Meer informatie vind je op de website: www.thuyszorg.nl.

Over de schrijver

Thuys | Beschermd Wonen met Intensieve Begeleiding

Reactie plaatsen