Je hebt langdurige en intensieve zorg nodig. Wat moet je daarvoor doen?
13 maart 2018 

Je hebt langdurige en intensieve zorg nodig. Wat moet je daarvoor doen?

Van zorgvraag naar zorgverlening voor jongeren met een beperking

De regeltjes in zorgland kunnen soms op een oerwoud lijken. Welke
instanties zijn er voor welke problemen? Dit artikel gaat over mensen die
blijvend 24-uurs zorg en/of toezicht nodig hebben. Voor (ouders van)
jongeren met een beperking of gedragsstoornis die denken: ‘het gaat zo
niet langer’. Waar moeten zij aankloppen? Waar hebben zij recht op?

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) & Wet langdurige zorg (Wlz)

Vroeger was er de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Sinds
2015 is deze deels vervangen door de Wet langdurige zorg (Wlz). Het
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt of je in aanmerking komt
voor vergoedingen uit de Wlz. Het gaat daarbij om iemand die:

  • door fysieke problemen voortdurend begeleiding, verpleging of
    overname van zelfzorg nodig heeft, en/of
  • door zware regieproblemen voortdurend begeleiding of overname
    van taken nodig heeft.

Op de website van het CIZ kun je zelf een check doen of je in aanmerking
komt voor vergoedingen uit de Wet langdurige zorg.

Zorg In Natura (ZIN), persoonsgebonden budget (pgb) of een combinatie

Als je in aanmerking komt voor de Wet langdurige zorg, kun je deze zorg
verzilveren via het zorgkantoor van je regio. Dat is een instelling van de
grootste zorgverzekeraar bij jou in de buurt. Bij het zorgkantoor kun je
kiezen voor Zorg In Natura (ZIN), een persoonsgebonden budget (pgb) of
een combinatie van die twee (maar niet bij verblijf in een instelling).

Zorg In Natura (ZIN)

Bij deze optie laat je alle zorg regelen door één aanbieder. Dat kan zowel
bij een zorginstelling zijn als bij je thuis. Op de website van het
zorgkantoor in je regio kun je zien uit welke zorgverleners je kunt kiezen.

+ Weinig administratief gedoe
– Minder keuzevrijheid

Persoonsgebonden budget (pgb)

Je kunt in veel gevallen ook kiezen voor een persoonsgebonden budget
(pgb). Dan bepaal je zelf bij welke aanbieders je zorg en/of begeleiding wilt
inkopen. De mogelijkheden zijn hier veel groter, zo kunnen de
zorgverleners bijvoorbeeld ook vrienden of familieleden zijn.

+ Meer keuzevrijheid
– Veel administratief gedoe

De persoonlijke aanpak van een kleinschalig wooninitiatief

Het persoonsgebonden budget kun je ook inzetten voor zorg in een
kleinschalig wooninitiatief. Dan woon je samen met een kleine groep
jongeren met een beperking onder begeleiding van (zorg)ouders. Veel
mensen kiezen voor deze optie wanneer thuiswonen niet (meer) mogelijk
is en ze toch in een kleinschalige omgeving willen blijven wonen.

Thuys biedt een fijne en veilige kleinschalige zorg woonomgeving voor jongvolwassenen met een beperking (zorgprofielen VG03, VG04, VG06 en VG07). Je woont in het gezellige centrum van Baarle-Nassau met maximaal 5 andere bewoners. Voor meer informatie kunt u mailen met: info@thuyszorg.nl of bellen naar: 013 334 41 29

Over de schrijver

Thuys | Beschermd Wonen met Intensieve Begeleiding

Vincent Rondwijk
Door

Vincent Rondwijk

op 31 Mar 2021

Bedankt voor het delen van deze informatie over verschillende soorten intensieve zorg. Ik wilde met name meer weten over de soorten ambulante zorg die er zijn. Ook ga ik mij verdiepen in de wetten die daarmee verbonden zijn.

Reactie plaatsen