Sociale Verzekeringsbank

SVB is in Nederland verantwoordelijk voor het uitbetalen van AOW, Nabestaandenuitkering en Kinderbijslag. Deze zogenoemde volksverzekeringen worden door de overheid gestuurd maar beheert en uitbetaald door de SVB. De SVB bank is ook verantwoordelijk voor het beheren en uitbetalen van het PGB.


Voorheen mochten PGB-houders zelf het budget beheren en uitbetalen aan de (in)formele zorgaanbieders. Helaas werd daar veel misbruik van gemaakt. Met de start van de WLZ  in 2015 wordt het persoonlijk budget niet langer op de rekening van de belanghebbende zelf gestort maar beheert de SVB de beschikbaar gestelde budgetten. Middels een zorgovereenkomst stel je de SVB op de hoogte van de afspraken die er gemaakt zijn met de zorgaanbieder. De zorgaanbieder stuurt jou de rekening van de geleverde zorg. Maandelijks declareer je de kosten voor de zorg op de site van de SVB en zij keren het bedrag uit aan degene die de zorg heeft geleverd.

Reactie plaatsen