Schizofrenie

Schizofrenie is een ernstige psychiatrische aandoening en komt bij 1 op de 100 mensen voor. Schizofrenie openbaart zich meestal tussen het 16e en 35e levensjaar maar ook op latere leeftijd kan het nog openbaren. Het belangrijkste kenmerk van schizofrenie zijn natuurlijk de psychoses maar helaas brengt de aandoening nog meer kenmerken met zich mee zoals we lezen in de DSM-V:
  • Psychoses
  • Wanen
  • Hallucinaties
  • Gedesorganiseerde spraak (bijvoorbeeld ontsporend of onsamenhangend)
  • Ernstig gedesorganiseerd of katatoon gedrag
  • Negatieve symptomen zoals vlakke emoties, slechte hygiëne, apathie.

Wanneer je schizofrenie hebt, heeft dit gevolgen voor de rest van je leven. Het vraagt aanpassingen op alle leefgebieden. Schizofrenie kan je belemmeren op het gebied van werk/school, relaties en zelfstandig wonen. Er is een grote behoefte aan structuur.

Schizofrenie gaat niet meer over, maar er zijn goede medicijnen (antipsychotica) om te zorgen dat je stabiel blijft en psychoses zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen. Het is belangrijk om je te laten behandelen door een psychiater die met jou samen zorgt dat je de juiste dosis van de meest passende medicatie hebt. Daarnaast is psycho-educatie erg belangrijk zodat jij en je omgeving tijdig kunnen ingrijpen wanneer het misgaat. Een van de valkuilen bij schizofrenie is de veronderstelling dat je geen medicatie meer nodig hebt, wanneer het een langere tijd goed gaat. Dit is vaak de oorzaak van een nieuwe psychose. Daarnaast kunnen psychoses worden veroorzaakt door onverwachte (levens)gebeurtenissen en worden ze getriggerd door cannabis en andere drugs. Ook wanneer je goed bent ingesteld op medicatie, kan je begeleiding nodig houden op verschillende levensgebieden. Dit kan zowel ambulant geboden worden als met beschermd wonen.  
Reactie plaatsen